sitemap frisse frits

 

 

 

 

 

 

frisse frits/poets je tanden vroeg naar bed 2008

de zieke ziel doet een boekje open
het kreupele hart is het lopen zat
het gehavende zeilschip moet zinken
de onderste tree schijt ermee uit
het gedeukte paktje boter smelt langzaam weg
soms is het om het even, even niet
vaak doet donkere dirk mij de das om
op momenten als zo even, narigheid
op dagen zoals deze, hoedan.. igheid

wellicht als we morgen weer fris opstaan
vol zinnige zin en totale tevredenheid
met een fit lijf en een glimmende geest
zin in, geen probleem, lekker lijf
de dag in lachen, en vol totaal tevredenheid
de dwarse geest is gaan liggen, in respijt
het koppie doet denken aan zaligheid
de bloemerige weelde doet zon drogen
het frisse fruitige ontwijkt het zoeven in grote bogen
het komt goed, dat voel ik aan mijn water
het wordt lachen, gieren en welbehagen

als mieren de gemorste jam ontdekken
en kleine sjors begint aan zijn derde ijsje

geluid, beeld, tekst en ontwerp magieke jansen, kopierecht 2007